Privacyverklaring

Online privacyverklaring www.debouwietsvoorjou.nl

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Van alle bezoekers van onze websites verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens die door de bezoekers zelf aan ons zijn verstrekt. Dit geldt ook voor IP-adressen en andere standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken en verkeer van en naar de websites van Bouwen aan de Bouw.

Je naam, e-mailadres of telefoonnummer hebben wij nodig om met je contact te kunnen opnemen. De overige gegevens zijn voor ons nodig om te weten, zodat wij zo goed mogelijk kunnen inspelen op jouw vraag of aanmelding dan wel een passend aanbod kunnen doen.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal één jaar nadat jij deze via onze website hebt verstrekt.

Geen doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken of verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Verstrekking van je persoonsgegevens aan een derde zal alleen plaatsvinden indien wij daartoe een opdracht hebben gekregen op grond van dwingendrechtelijke regelgeving.

Cookies

Onze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies, noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website. Deze kunnen niet worden geblokkeerd door het gebruik van een cookiebanner.

Recht op inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde het recht om je persoonsgegevens die wij hebben verwerkt, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar info@debouwietsvoorjou.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op je verzoek.

Algemeen

Wij kunnen deze Online Privacyverklaring te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden.
Deze Online Privacyverklaring is aangepast op 21-05-2019.Boeiende bouwprojecten in Fryslân

  • Zwembad De Welle
  • Cambuurstadion
  • Nieuwe N31 Harlingen
  • Biosintrum
  • Wadden Center

Deze website is een initiatief van Bouwen aan de Bouw, een project van Bouwend Nederland – afdeling Friesland om jongeren bekend te maken met de wereld van de bouw en infra in Friesland. Bouwen aan de Bouw wordt mede mogelijk gemaakt door SBF en Bouwend Nederland. In de uitvoering werken we samen met Toekomstbouwers Friesland, Firda, Samen Fiks, NHL Stenden en het primair en voortgezet onderwijs.

  • SBF
  • bouwen aan de bouw
  • bouwend nederland
Copyright © 2024 De Bouw Iets Voor Jou. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring. Powered by Narvic.
+
+