Werkvoorbereider

Hou je van plannen, regelen en ervoor zorgen dat alles op rolletjes verloopt? Dan ben je een werkvoorbereider in de dop. Een werkvoorbereider zorgt voor de planning van het bouwproject. Jij bepaalt van het begin tot het einde van het bouwproject wat er allemaal moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren, welke professionals wanneer nodig zijn, welk materiaal en welk materieel (hijskranen e.d.). Alles moet er op tijd zijn, zodat iedereen door kan werken. Komt er een kink in de kabel, dan stagneert het bouwproces en dat kost geld.  Een verantwoordelijke baan dus, maar je werkt binnen een projectteam en hebt dus altijd jouw collega’s en de projectleider als klankbord.

WAT DOET EEN WERKVOORBEREIDER?

Wat je als werkvoorbereider allemaal moet doen, is afhankelijk van de grootte van de organisatie waarin je werkt. Werk je bijvoorbeeld bij een relatief klein bouwbedrijf, dan doe je vaak ook het werk van een calculator. Bij een groot bouwbedrijf werk je vaak specifiek als werkvoorbereider. Jij maakt de projectplanning, controleert de werktekeningen van onderaannemers (kloppen deze binnen het totale plan?), regelt de inkoop van materialen en materieel, houdt de voortgang op de bouwplaats en de kosten in de gaten en onderhoudt contacten met de leveranciers en de uitvoerder op de bouwplaats. Je moet dus niet alleen goed kunnen plannen en organiseren, maar ook over goede contactuele eigenschappen beschikken, heel precies kunnen werken, het overzicht houden. Je moet veel dingen tegelijk doen, kunnen onderhandelen én besluitvaardig zijn.

MEELOPEN MET EEN WERKVOORBEREIDER? Meld je aan!

Je speelt zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van het bouwproject een belangrijke rol. Dat kan bij een bouwbedrijf, maar ook bij woningcorporaties, architectenbureaus, ingenieursbureaus of grote technische diensten van overheden.


HOE WORD JE WERKVOORBEREIDER?

Wil je werkvoorbereider worden, dan moet je minimaal het MBO-diploma Middenkaderfunctionaris Bouw of Infra hebben. Hiermee kun je ook doorstromen naar HBO-Bouwkunde en uiteindelijk WO Bouwkunde. Heb je een HBO- of WO-diploma op zak, dan werk je vaak aan grotere en meer complexe bouwprojecten.

Om voor de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw of Infra toegelaten te worden, moet je minimaal een diploma VMBO-kader hebben. Ook met een overgangsbewijs voor klas 4 havo/vwo of BOL niveau 3, van een verwante opleiding, kun je deze opleiding volgen. Informeer bij Friese Poort en Friesland College naar jouw mogelijkheden.

Naar het HBO kun je ook rechtstreeks vanaf de middelbare school wanneer je één van de volgende diploma’s hebt:

Voldoe je niet aan de opleidingseisen, informeer dan bij de opleiding naar de mogelijkheden om jouw kennis bij te spijkeren!

Naar de bacheloropleiding Bouwkunde kun je met een VWO diploma N&T of N&G -, E&M – of C&M met wiskunde B en natuurkunde. Ook kun je instromen met een propedeusediploma van een andere HBO- of WO-opleiding, mits je voldoet aan de wiskunde- en natuurkundenorm.

+
+

Uitvoerder

Als uitvoerder werk je bij een bouw- of infrabedrijf heb je de leiding op de bouwplaats. Jij organiseert het dagelijkse werk: jij stuurt personeel aan en bewaakt de planning, kwaliteit en begroting. 

WAT DOET EEN UITVOERDER?

Bijna dagelijks heb je contact met de werkvoorbereider, want de uitvoering van het project is op kantoor al helemaal voorbereid. Jouw taak is ervoor te zorgen dat alles op de bouwplaats ook zo gaat zoals vooraf op kantoor is bedacht. Jij maakt een detailplanning. Jij regelt welke professionals (timmerlui, metselaars, kraanmachinisten, glaszetters, etcetera), hoeveel en wanneer aan het werk gaan. Jij roept op tijd het materiaal en materieel af wat nodig is, houdt de planning en kosten in de gaten, voert kwaliteitscontroles uit en zorgt ervoor dat alle medewerkers op de bouw veilig kunnen werken. 

MEELOPEN MET EEN UITVOERDER?
Meld je aan!

Het op tijd oproepen van mensen, materieel en materiaal is heel belangrijk. De medewerkers op de bouwplaats moeten niet hoeven wachten. Dan komt het bouwproces stil te staan en worden er onnodig kosten gemaakt.  Ook moet alles weer niet te vroeg op de bouwplaats aanwezig zijn, want dan kan het in de weg staan, beschadigen of gestolen worden. Is de planning uitgelopen, dan moet je de achterstand weer in zien te halen. Bijvoorbeeld door extra mensen in te schakelen. Dit bepaal je samen met de projectleider.  

Om de kwaliteit in de gaten te houden, voer je controles uit op het materiaal en onderdelen van het werk. Ook hou je veiligheidsinspecties en kijk je erop toe dat de veiligheidsregels worden nageleefd.

Kortom: je bent een echte regelaar. Je bent communicatief vaardig, weet snel te schakelen en waar nodig oplossingen te bedenken. Leiding geven is jouw ding. Je houdt het overzicht, bent stressbestendig én tegelijk doelgericht. Herken je je hierin? Lees dan verder hoe je uitvoerder wordt.

HOE WORD JE UITVOERDER?

Uitvoerder in de bouw kun je met een Middenkaderopleiding Bouw of Infra (niveau 4) worden. Tot deze opleiding word je toegelaten wanneer je minimaal een diploma VMBO-kader op zak hebt. Ook met een overgangsbewijs voor klas 4 havo/vwo of BOL niveau 3, van een verwante opleiding, kun je deze opleiding volgen. Informeer bij het Friese Poort en Friesland College naar jouw mogelijkheden.

Heb je dit diploma, dan kun je direct doorstromen naar het 2de jaar HBO-Bouwkunde. Ook met een diploma

kun je rechtstreeks naar HBO-Bouwkunde. Alleen begin je dan wel gewoon in het eerste jaar.

+
+

Landmeetkundige

Regelmatig zie je dat er nieuwe gebouwen worden gebouwd, wegen worden aangelegd of dijken worden verhoogd. Voordat hiermee aan de slag kan worden gegaan, moet je weten waar bijvoorbeeld een weg precies moet komen, hoe hoog of hoe laag, op welke afstand, met welke oppervlakte of inhoud en ga zo maar door. Als landmeetkundige meet en registreer je dit. Je meet het bouwwerk heel nauwkeurig in. Je zet lijnen en hoeken uit, geeft de maatvoering aan van percelen, objecten of andere oppervlaktes en waar eigendomsgrenzen liggen. Dit verwerk je in tekeningen en documentatie zodat iedereen weet waar moet worden gebouwd, waar de grenzen liggen en tot hoe diep bijvoorbeeld graafwerk moet worden gedaan.

Wat doe je als landmeetkundige?

Met behulp van onder andere GPS en een tachymeter (een meetinstrument met laserstraal) meet je de hoogte, diepte, afstanden en hoeken. Met paaltjes geef je jouw meetpunten aan zodat duidelijk is wat de referentiepunten zijn. Zo kun je alles nauwkeurig meten en inmeten. Zelfs ondergrondse ruimtes onder water. Je maakt berekeningen en tekent met een CAD-programma de resultaten in zodat anderen, zoals bouwkundig tekenaars, projectleiders en uitvoerders, jouw bevindingen kunnen gebruiken en met jou kunnen overleggen. 

MEELOPEN MET EEN LANDMEETKUNDIGE? Meld je aan!

Heel actueel wat dit betreft is de bodemdaling veroorzaakt door gas- of zoutwinning. Regelmatig wordt opgemeten hoeveel de bodem is gedaald en welke schade hierdoor bijvoorbeeld aan gebouwen is ontstaan. Dat is ook het werk van een landmeetkundige. Over het algemeen werk je bij ingenieursbureaus, landmeetkundige bureaus of bij de overheid. Je werkt zowel in teams als zelfstandig.

Hoe word je landmeetkundige?

Om landmeetkundige te worden heb je minimaal de middenkaderopleiding (BOL4) nodig. Landmeetkunde is een richting binnen de opleiding ‘Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra’. Dit is dus de opleiding die je moet volgen. Dit kan aan de Friese Poort in Drachten.

Om tot deze opleiding toegelaten te worden heb je minimaal een VMBO-diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg) of overgangsbewijs van HAVO/VWO naar HAVO/VWO 4 nodig. Heb je eenmaal jouw middenkaderfunctionaris-diploma gehaald, dan kun je verder doorleren op het HBO bij Civiele Techniek of Geodesie.

+
+

Calculator

In de bouw en infra bereken je als calculator wat een bouwproject, bijvoorbeeld een ziekenhuis, sportcomplex, school, woning of wegenbouwproject, gaat kosten. Aan de hand van het ‘bestek’, de bouwkundige tekeningen en andere gegevens heb je een scherp beeld van het bouwproject. Op basis daarvan kijk je naar wat er aan materiaal moet worden ingekocht, welke machines moeten worden ingezet en welke professionals aan het project gaan werken en hoeveel. Heb je al die gegevens en weet je wat ze kosten, dan kun je uitrekenen wat het hele bouwproject gaat kosten.

WAT DOET EEN CALCULATOR?

Meestal werk je als calculator bij een aannemer. Je informeert bij leveranciers van materialen, verhuurbedrijven en (onder)aannemers wat hun producten of diensten kosten en onderhandelt over de prijs. Je komt dus met veel verschillende mensen in contact en weet waar je wat kunt inkopen. Samen met de projectleider bepaal je met wie jullie in zee willen om de klus te klaren. Binnen het bedrijf heb je ook contact met vrijwel alle afdelingen. Het bouwbedrijf waar je werkt, doet namelijk zelf ook een deel van het werk. Weet je wat alles gaat kosten en heb je rekening gehouden met de winst die er gemaakt moet worden, dan rolt hier de aanneemsom uit. Dit is het bedrag waarvoor het hele bouwproject kan worden gerealiseerd. De directie moet het hier natuurlijk wel mee eens zijn. De aanneemsom wordt aan de opdrachtgever voorgelegd. Vindt hij deze te hoog, dan gaat de opdracht naar een ander. Je hebt dus een hele verantwoordelijke baan.

MEELOPEN MET EEN CALCULATOR? Meld je aan!

Behalve bij een aannemer, kun je ook bij een architectenbureau of calculatiebureau aan de slag. In de praktijk doe je er vaak taken van een werkvoorbereider bij. Je moet in elk geval een goed bouwkundig en rekenkundig inzicht hebben, over goede contactuele eigenschappen beschikken en natuurlijk wat lol hebben in het puzzelen en onderhandelen. Heb je dat? Dan is het beroep calculator vast iets voor jou!

HOE WORD JE CALCULATOR IN DE BOUW?

Om calculator te worden, moet je minimaal een MBO-diploma Middenkaderfunctionaris Bouw (niveau 4) of Infra hebben of een HBO of WO-diploma Bouwkunde. 

Tot de opleiding Middenkaderfunctionaris Bouw word je toegelaten wanneer je minimaal een diploma VMBO-kader op zak hebt. Ook met een overgangsbewijs voor klas 4 havo/vwo of BOL niveau 3, van een verwante opleiding, kun je deze opleiding volgen. Informeer bij het Friese Poort en Friesland College naar jouw mogelijkheden.

Met het MBO-diploma Middenkaderfunctionaris Bouw kun je doorstromen naar het HBO en uiteindelijk het WO. Je kunt ook rechtstreeks naar de HBO of WO Bouwkunde opleiding. Hiervoor gelden dezelfde opleidingseisen als bij constructeur.

+
+

Bouwkundig tekenaar

Als bouwkundig tekenaar in de bouw vertaal je het ontwerp van de architect naar een technische tekening. Aan de hand van jouw tekening kan de aannemer bouwen. De architect maakt een ontwerp, een beeld van hoe bijvoorbeeld een gebouw er uit komt te zien. Dat is te weinig informatie voor een bouwer om te kunnen bouwen. De bouwkundig tekenaar geeft de details aan: de afmetingen, op welke plaats wat moet komen, welk materiaal moet worden gebruikt, etc. Als technisch tekenaar moet je dus heel precies zijn, want volgens jouw tekening wordt er gebouwd. Kleine misrekeningen kunnen daarbij grote gevolgen hebben.

WAT DOET EEN BOUWKUNDIG TEKENAAR?

Je bent de spil tussen de architect en de aannemer. Jij vertaalt het creatieve ontwerp van de architect naar hoe in het praktijk moet worden gebouwd. Daarbij moet je met allerlei voorwaarden rekening houden. Zowel technische als juridische. Je hebt bovendien een controlerende rol: kan het allemaal wat de architect heeft bedacht, is het materiaal wat gebruikt moet worden in de juiste afmetingen te krijgen, klopt de constructie, is alles volgens de bouwvoorschriften?

MEELOPEN MET EEN TEKENAAR? Meld je aan!

Én een adviesrol: wat is eventueel een goed alternatief? Om dit alles goed te kunnen doen, heb je veel contact met gemeenten, leveranciers en professionals, zoals constructeurs, binnen en buiten jouw organisatie. Tijdens de bouw blijf je een belangrijk aanspreekpunt, want er moet altijd nog wel iets overlegd worden of net wat anders. Kortom: je moet niet alleen heel precies zijn, maar ook creatief zijn, conceptueel kunnen denken en heel goed kunnen samenwerken. Kun je dat? Dan is dit een heel leuk en uitdagend beroep voor jou. Meestal werk je bij een architectenbureau, maar er zijn ook bouwkundig tekenbureaus, woningcorporaties of grotere aannemers waar je aan de slag kunt.

HOE WORD JE BOUWKUNDIG TEKENAAR?

Om bouwkundig tekenaar te worden, moet je minimaal de MBO-opleiding Middenkader functionaris Bouw (BOL4) hebben gedaan. Om tot deze opleiding toegelaten te worden, heb je minimaal een diploma VMBO-kader nodig. Ook met een overgangsbewijs voor klas 4 havo/vwo of BOL niveau 3, van een verwante opleiding, kun je deze opleiding volgen. Informeer bij het Friese Poort of Friesland College naar jouw mogelijkheden.

Met het MBO-diploma Middenkaderfunctionaris Bouw kun je doorstromen naar het HBO. Dat is goed om te doen want steeds vaker wordt HBO-niveau gevraagd. Je kunt ook rechtstreeks naar de HBO met een diploma

Met een afgeronde MBO-Middenkaderfunctionaris Bouw opleiding kun je bij de NHL (Leeuwarden) in het tweede jaar instromen. De HBO opleiding duurt dan nog maar drie in plaats van vier jaar. Voldoe je niet aan de opleidingseisen, informeer dan bij de opleiding naar de mogelijkheden om jouw kennis bij te spijkeren.

+
+

Bim modeleur

Wat is BIM?

BIM staat voor Building Information Model (ook wel Bouwwerk Informatie Model) en hiermee wordt een 3D-informatiemodel bedoelt waarin alle data die nodig is voor het ontwerpen, bouwen en beheren van bouwwerken wordt vastgelegd en aan elkaar gekoppeld. Bijvoorbeeld berekeningen, bouwtekeningen, verslagen en rapporten. Doordat alle relevante informatie in het model staat, kan het model geraadpleegd worden door alle betrokkenen, zoals architecten, aannemers, opdrachtgevers en installateurs. Bovendien beschikken alle betrokkenen op deze manier over dezelfde informatie en kan er goed worden samengewerkt!

Wat doet een BIM-modelleur?

De taken van BIM-modelleurs zijn over het algemeen de volgende:

Waar werken BIM-modelleurs?

BIM-modelleurs zijn over het algemeen werkzaam bij bedrijven in de bouw, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, meet- en regeltechniek, utiliteitsbouw, grond-, weg en waterbouw (GWW) en civiele bouw. Ook in andere bouw- of techniekgerelateerde takken kunnen BIM-modelleurs werkzaam zijn. Collega’s met wie ze te maken hebben zijn bijvoorbeeld BIM-coördinators, architecten, aannemers, installateurs, CAD-tekenaars, bouwkundig tekenaars en constructeurs.Belangrijke onderwerpen: BIM-modelleur collega’s, waar werken BIM-modelleurs.

Hoe word je BIM-modelleur?

Om als BIM-modelleur te kunnen werken, dien je in elk geval een technische achtergrond te hebben. Relevante studies voor iemand die als BIM-modelleur wil werken, zijn onder meer:

+
+

Timmerman

Wil jij timmerman worden?

Als timmerman ben je veelzijdig. Je maakt, monteert of repareert bouwwerken of onderdelen daarvan en kunt met verschillende materialen werken. Meestal is dit hout, maar het kan ook bijvoorbeeld kunststof, gips of metaal zijn. Daarbij moet je meerdere technieken beheersen. Technieken die je ook op hoogte moet kunnen doen. Hopelijk heb je geen hoogtevrees.

WAT DOET EEN TIMMERMAN?

Om je werk als timmerman goed te kunnen doen, moet je bouwtekeningen kunnen lezen. Hierin staat wat waar moet komen, welke maten het moet hebben en van welk materiaal het gemaakt moet zijn. Voordat je aan de slag gaat, controleer je of dat wat je moet maken ook allemaal gaat passen. Je gaat meten, de plek inspecteren en berekenen of alles klopt hoe het gemaakt moet worden. Je moet dus ook wel wat wiskunde kunnen. Je hebt bovendien verstand van materiaal. Je weet hoe je het materiaal, of het nu hout, kunststof of wat anders is, moet bewerken, aan elkaar moet bevestigen en afwerken. Ja, bij het vak timmerman komt heel wat meer kijken dan je in eerste instantie zou denken. Bovendien kun je je ook nog specialiseren. Zo kun je ‘betontimmerman’ worden, ‘meubelmaker’ of ‘machinaal houtbewerker’. Of je kunt je specialiseren in bijvoorbeeld restauratiewerk.

MEELOPEN MET EEN TIMMERMAN? Meld je aan!

Meestal werk je als timmerman bij een bouw- en aannemersbedrijf. Is dit een kleiner bedrijf, en ben je een regelaar, dan kun je soms tegelijk uitvoerder zijn. Je hebt dan als het ware twee functies. Een hele uitdaging.

HOE WORD JE TIMMERMAN?

Om timmerman te worden, volg je de MBO-opleiding Timmerman (niveau 2). Dat kan via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of de beroepsopleidende leerweg (BOL). De opleiding duurt twee jaar. Ben je heel goed, dan kan het zelfs sneller. Informeer naar jouw mogelijkheden bij Bouwmensen fnz, Friese Poort of Friesland College.

Je wordt tot de opleiding Timmerman toegelaten met een VMBO-diploma of een diploma assistent bouw en infra (niveau 1). Vaak wordt eerst wel gekeken of je voldoende basisvaardigheden hebt en welke route (BOL of BBL) het meest voor jou geschikt is. Wil je na de opleiding Timmerman doorleren, dan kun je doorstromen naar de opleiding Allround Timmerman (niveau 3). 

+
+

Aannemer

Om een bouwproject te realiseren, of dit nu gebouwen zijn, wegen of waterwerken, werken veel mensen aan mee vanuit allerlei disciplines. Bijvoorbeeld installateurs, elektriciens, grondverzetbedrijven, toeleveranciers van bouwmaterialen, etcetera. Als aannemer neem je de opdracht aan om het bouwproject te realiseren en alle activiteiten en mensen die hier voor nodig zijn, te coördineren. Je bent dus ondernemer. Met jouw opdrachtgever spreek je af dat het bouwproject binnen een afgesproken budget en afgesproken tijd wordt opgeleverd.

Wat doet een aannemer?

Als aannemer heb je met alle aspecten van het bouwproces te maken. Maar wat als eerste belangrijk is, is natuurlijk om een bouwopdracht te krijgen. De opdrachtgever van het bouwproject nodigt jou uit een offerte uit te brengen waarin staat voor welke prijs jij het bouwproject kunt realiseren, hoe en binnen welke tijd. Meestal vraagt de opdrachtgevers meerdere aannemers voor een offerte zodat hij of zij die aannemer de opdracht kan gunnen die de beste prijs-kwaliteit verhouding heeft.

MEELOPEN MET EEN AANNEMER? Meld je aan!

Krijg je de opdracht, dan ga je van alles regelen:

Als aannemer moet je dus van vele markten thuis zijn. Ben je dat en spreekt het jou aan? Lees dan hieronder hoe je aannemer wordt.

Hoe word je aannemer?

Om aannemer te worden, kun je de opleiding Bouwkunde volgen. Deze wordt aangeboden op zowel wo- , hbo- als mbo-niveau (niveau 4). Afhankelijk van de kennis die je al hebt, kun je na- en bijscholing volgen bij de stichting KOB (Kader- en Ondernemersopleiding in de Bouw). Via deze organisatie kun je jouw Vakdiploma Aannemer van Bouwend Nederland (de landelijke brancheorganisatie) halen en ben je erkend aannemer.

+
+

Metselaar

Als metselaar maak je de muren en wanden in de bouw. Je metselt of lijmt bijvoorbeeld de binnen- en buitenmuren van woningen en kantoorpanden.

Je verwerkt daarbij onder meer baksteen, metselspecie en kunststeen. Je bent breed inzetbaar in de bouw. Mondelinge communicatie is belangrijk. Je begrijpt het als iemand aan jou een werksituatie uitlegt. Jij kunt dit overbrengen aan je collegas en hierbij ondersteunende schetsen maken. Je werkt meestal buiten, dus hebt te maken met verschillende weersomstandigheden. Je zorgt ervoor dat het weer geen invloed heeft op de kwaliteit van het werk. 

Als metselaar moet je/ben je/kun je:

•            zelfstandig en in teamverband werken; let op de veiligheid en het milieu.

•            ruimtelijk inzicht; goed tekeningen lezen; nauwkeurig maatvoeren; planmatig; 

De opleiding

Metselaar inclusief casco lijmwerk (niveau 2);

Metselaar inclusief lichte scheidingswanden (niveau 2).

Daarna kun je doorstromen naar de opleiding:

·       Allround metselaar inclusief nieuwe metseltechnieken (niveau 3);

·       Allround metselaar herstel en restauratie (niveau 3);

·       Allround metselaar aan- en verbouw (niveau 3).

Kom meelopen!

+
+