Werkvoorbereider

Hou je van plannen, regelen en ervoor zorgen dat alles op rolletjes verloopt? Dan ben je een werkvoorbereider in de dop. Jij bepaalt van het begin tot het einde van het bouwproject wat er allemaal moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren en wie er aan werken. Alles moet er op tijd zijn, zodat iedereen door kan werken. Komt er een kink in de kabel, dan stagneert het bouwproces en dat kost geld.  Een verantwoordelijke baan dus, maar je werkt binnen een projectteam en hebt dus altijd jouw collega’s en de projectleider om te overleggen.

WAT DOET EEN WERKVOORBEREIDER?

Een werkvoorbereider maakt de projectplanning, controleert de werktekeningen, regelt de inkoop van materialen, zorgt ervoor dat mensen en machines worden ingehuurd en houdt de kosten in de gaten. Samen met de uitvoerder op de bouwplaats let je ook op of de bouw nog wel volgens planning loopt. Dreigt de bouw achter te gaan lopen, dan overleg je met de projectleider en uitvoerder hoe dit weer kan worden ingehaald. Je moet dus niet alleen goed kunnen plannen en organiseren, maar ook goed het overzicht houden, oplossingen kunnen bedenken én besluitvaardig zijn.

Meelopen?

Een dagje meelopen met een werkvoorbereider?

Je speelt zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van het bouwproject een belangrijke rol. Dat kan bij een bouwbedrijf, maar ook bij een infrabedrijf (civiele techniek), woningcorporaties, architectenbureaus, ingenieursbureaus of grote technische diensten van overheden.HOE WORD JE WERKVOORBEREIDER?

Met een diploma MBO-opleiding Middenkader functionaris Bouw (BOL4). Zowel Friese Poort als Friesland College bieden deze opleiding aan. Friese Poort heeft daarnaast ook nog een Infra-opleiding (Drachten). Je wordt je toegelaten met een:

Met het MBO-diploma Middenkaderfunctionaris Bouw/Infra kun je doorstromen naar de bachelor opleiding bouwkunde– of civiele techniek van NHL-Stenden (Leeuwarden) en in het tweede jaar beginnen. Dat is goed om te doen, want steeds vaker wordt HBO-niveau gevraagd. Je kunt ook rechtstreeks naar het HBO met een diploma Havo/VWO met wiskunde B en natuurkunde.

Boeiende bouwprojecten in Fryslân

  • Zwembad De Welle
  • Cambuurstadion
  • Nieuwe N31 Harlingen
  • Biosintrum
  • Wadden Center

Deze website is een initiatief van Bouwen aan de Bouw, een project van Bouwend Nederland – afdeling Friesland om jongeren bekend te maken met de wereld van de bouw en infra in Friesland. Bouwen aan de Bouw wordt mede mogelijk gemaakt door SBF en Bouwend Nederland. In de uitvoering werken we samen met Toekomstbouwers Friesland, Firda, Samen Fiks, NHL Stenden en het primair en voortgezet onderwijs.

  • SBF
  • bouwen aan de bouw
  • bouwend nederland
Copyright © 2024 De Bouw Iets Voor Jou. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring. Powered by Narvic.
+
+

Uitvoerder

Als uitvoerder werk je bij een bouw- of infrabedrijf en heb je de leiding op de bouwplaats. Jij organiseert het dagelijkse werk, stuurt personeel aan en bewaakt de planning, kwaliteit en begroting. 

WAT DOET EEN UITVOERDER?

Bijna dagelijks heb je contact met de werkvoorbereider, want de uitvoering van het project is op kantoor al helemaal voorbereid. Jouw taak is ervoor te zorgen dat alles op de bouwplaats ook zo gaat zoals vooraf op kantoor is bedacht. Jij maakt een detailplanning. Jij regelt welke professionals (timmerlui, metselaars, kraanmachinisten, glaszetters, etcetera), hoeveel en wanneer aan het werk gaan. Jij roept op tijd het materiaal en materieel af wat nodig is, houdt de planning en kosten in de gaten, voert kwaliteitscontroles uit en zorgt ervoor dat alle medewerkers op de bouw veilig kunnen werken.

Het op tijd oproepen van mensen, materieel en materiaal is heel belangrijk. De medewerkers op de bouwplaats moeten niet hoeven wachten. Dan komt het bouwproces stil te staan en worden er onnodig kosten gemaakt.  Ook moet alles weer niet te vroeg op de bouwplaats aanwezig zijn, want dan kan het in de weg staan, beschadigen of gestolen worden. Is de planning uitgelopen, dan moet je de achterstand weer in zien te halen. Bijvoorbeeld door extra mensen in te schakelen. Dit bepaal je samen met de projectleider.  

Om de kwaliteit in de gaten te houden, voer je controles uit. Ook kijk je erop toe dat er veilig wordt gewerkt.

Kortom: je bent een echte regelaar. Je bent communicatief vaardig, weet snel te schakelen en waar nodig oplossingen te bedenken. Leiding geven is jouw ding. Je houdt het overzicht, bent stressbestendig én tegelijk doelgericht. Herken je je hierin? Lees dan verder hoe je uitvoerder wordt.

Meelopen?

Een dagje meelopen met een uitvoerder?

HOE WORD JE UITVOERDER?

Uitvoerder in de bouw kun je met een Middenkaderopleiding Bouw of Infra (niveau 4) worden. Tot deze opleiding word je toegelaten wanneer je minimaal een diploma VMBO-kader op zak hebt. Ook met een overgangsbewijs voor klas 4 havo/vwo of BOL niveau 3, van een andere technische opleiding, kun je deze opleiding volgen. Informeer bij het Friese Poort en Friesland College naar jouw mogelijkheden.

Heb je dit diploma, dan kun je direct doorstromen naar het 2de jaar HBO-Bouwkunde. Ook met een diploma

kun je rechtstreeks naar HBO-Bouwkunde. Alleen begin je dan wel gewoon in het eerste jaar.

+
+

Landmeetkundige

Regelmatig zie je dat er nieuwe gebouwen worden gebouwd, wegen worden aangelegd of dijken worden verhoogd. Voordat er kan worden gebouwd, moet je eerst weten waar het bouwwerk precies moet komen, hoe hoog of hoe laag, op welke afstand, met welke oppervlakte of inhoud en ga zo maar door. Als landmeetkundige meet je dit allemaal op. Alle metingen, verwerk je in tekeningen en documentatie zodat iedereen weet waar moet worden gebouwd, waar de grenzen liggen en tot hoe diep bijvoorbeeld graafwerk moet worden gedaan.

Wat doe je als landmeetkundige?

Met behulp van onder andere GPS en een tachymeter (een meetinstrument met laserstraal) meet je de hoogte, diepte, afstanden en hoeken. Met paaltjes geef je jouw meetpunten aan zodat duidelijk is wat de referentiepunten zijn. Zo kun je alles nauwkeurig meten en inmeten. Zelfs ondergrondse ruimtes onder water. Je maakt berekeningen en tekent met een CAD-programma de resultaten in zodat anderen, zoals bouwkundig tekenaars, projectleiders en uitvoerders, jouw bevindingen kunnen gebruiken en met jou kunnen overleggen. 

MEELOPEN?

Een dagje meelopen met een landmeetkundige?


Actueel is bijvoorbeeld de bodemdaling veroorzaakt door gas- of zoutwinning. Regelmatig wordt opgemeten hoeveel de bodem is gedaald en welke schade hierdoor aan gebouwen is ontstaan. Dat is ook het werk van een landmeetkundige. Meestal werk je bij ingenieursbureaus, landmeetkundige bureaus of bij de overheid. Je werkt zowel in teams als zelfstandig.

Hoe word je landmeetkundige?

Om landmeetkundige te worden heb je minimaal de middenkaderopleiding (BOL4) nodig. Landmeetkunde is een richting binnen de opleiding ‘Middenkaderfunctionaris Bouw en Infra’. Dit is dus de opleiding die je moet volgen. Dit kan aan de Friese Poort in Drachten.

Om tot deze opleiding toegelaten te worden heb je minimaal een VMBO-diploma (Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg of Theoretische leerweg) of overgangsbewijs van HAVO/VWO naar HAVO/VWO 4 nodig. Heb je eenmaal jouw middenkaderfunctionaris-diploma gehaald, dan kun je verder doorleren op het HBO bij Civiele Techniek of Geodesie.

+
+

Bim modelleur

Wat is BIM?

BIM staat voor Building Information Model (ook wel Bouwwerk Informatie Model). Hiermee wordt een 3D-model bedoelt waarin alle data, die nodig zijn voor het ontwerpen, bouwen en beheren van bouwwerken, aan elkaar worden gekoppeld. Alle betrokkenen, zoals architecten, aannemers, opdrachtgevers en installateurs kunnen in dit model werken en aanpassingen doen. Zo kan er goed worden samengewerkt en worden eventuele bouwfouten vooraf opgespoord!

Wat doet een BIM-modelleur?

Heel wat! Kijk maar.

Waar werken BIM-modelleurs?

BIM-modelleurs vind je over het algemeen bij bedrijven in de bouw, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, meet- en regeltechniek en grond-, weg en waterbouw (GWW). Collega’s met wie ze te maken hebben zijn bijvoorbeeld BIM-coördinators, architecten, aannemers, installateurs, CAD-tekenaars, bouwkundig tekenaars en constructeurs. Een heleboel dus.

MEELOPEN?

Een dagje meelopen met een BIM-modelleur?

Hoe word je BIM-modelleur?

Om als BIM-modelleur te kunnen werken, moet je in elk geval een technische achtergrond te hebben. Bijvoorbeeld:

+
+

Aannemer

Als aannemer neem je de opdracht aan om een bouwwerk te maken en alle activiteiten en mensen die hier voor nodig zijn, te coördineren. Je bent dus ondernemer. Met jouw opdrachtgever spreek je af dat het bouwwerk binnen een afgesproken budget en afgesproken tijd klaar is.

Wat doet een aannemer?

Een aannemer moet er allereerst voor zorgen dat hij of zij bouwopdrachten krijgt. Dat doe je door veel contacten te leggen, mogelijke opdrachtgevers op te zoeken en je bedrijf bekendheid te geven. Doe je dat goed, dan nodigt een opdrachtgever je uit een offerte te brengen. Daarbij moet je aangeven wat het bouwwerk gaat kosten, als jij met jouw bedrijf het gaat maken, hoe je het gaat bouwen en binnen welke tijd. Meestal vraagt een opdrachtgever bij meer bedrijven offertes op. Heb jij de beste offerte, dan krijg je de opdracht!

De volgende stap is dat je van alles gaat regelen: vergunningen, personeel, werkplanning, onderaannemers, materiaal, veiligheid op de bouwplaats, besprekingen met opdrachtgever. Heb je een groot bedrijf, dan doen jouw medewerkers dit en stuur je hen aan. Heb je een kleiner bedrijf, dan doe je meer zelf. Je moet dus van vele markten thuis zijn. Ben je dat en spreekt het jou aan? Lees dan hieronder hoe je aannemer wordt.


MEELOPEN?

Een dagje meelopen met de aannemer?

Hoe word je aannemer?

Om aannemer te worden, volg je de opleiding Bouwkunde. Deze wordt aangeboden op zowel wo- , hbo- als mbo-niveau (niveau 4). Afhankelijk van de kennis die je al hebt, kun je na- en bijscholing volgen bij de stichting KOB (Kader- en Ondernemersopleiding in de Bouw). Via deze organisatie kun je jouw Vakdiploma Aannemer van Bouwend Nederland (de landelijke brancheorganisatie) halen en ben je erkend aannemer.

+
+

Metselaar

Wat doet een metselaar?

Als metselaar maak je de muren en wanden in de bouw. Je metselt of lijmt bijvoorbeeld de binnen- en buitenmuren van woningen en kantoorpanden.

Je verwerkt daarbij onder meer baksteen, metselspecie en kunststeen. In de bouw ben je breed inzetbaar. Mondelinge communicatie is belangrijk. Je begrijpt het als iemand aan jou een werksituatie uitlegt. Jij kunt dit overbrengen aan je collegas en hierbij ondersteunende schetsen maken. Je werkt meestal buiten, dus hebt te maken met verschillende weersomstandigheden. Je zorgt ervoor dat het weer geen invloed heeft op de kwaliteit van het werk. 

Wat moet je kunnen?

Als metselaar werk je zelfstandig en in teamverband. Je
hebt ruimtelijk inzicht, kunt goed tekeningen lezen en werkt nauwkeurig en planmatig.

MEELOPEN?

Een dagje meelopen met een metselaar?

De opleiding

Om metselaar te worden volg je de MBO-opleiding tot metselaar niveau 2 (BBL) bij Bouwmensen in Leeuwarden. Je werkt en leert dan tegelijk. Daarna kun je doorgaan naar de opleiding Allround Metselaar op niveau 3.

+
+

Bouwkundig tekenaar

Als bouwkundig tekenaar in de bouw vertaal je het ontwerp van de architect naar een technische tekening. Aan de hand van jouw tekening kan de aannemer bouwen. De bouwkundig tekenaar geeft de details aan: de afmetingen, op welke plaats wat moet komen, welk materiaal moet worden gebruikt, etc. Als technisch tekenaar moet je dus heel precies zijn, want aan de hand van jouw tekening gaan ze bouwen!

WAT DOET EEN BOUWKUNDIG TEKENAAR?

Je bent de spil tussen de architect en de aannemer. Jij vertaalt het creatieve ontwerp van de architect naar hoe in het praktijk moet worden gebouwd. Daarbij moet je met allerlei voorwaarden rekening houden. Je hebt bovendien een controlerende rol: kan het allemaal wat de architect heeft bedacht, is het materiaal wat gebruikt moet worden in de juiste afmetingen te krijgen, klopt de constructie, is alles volgens de bouwvoorschriften? Je hebt dus ook een adviesrol, want jij moet zeggen wat een goed alternatief is als er iets niet kan.

MEELOPEN?

Een dagje meelopen met een bouwkundig tekenaar?


Om dit alles goed te kunnen doen, heb je veel contact met gemeenten, leveranciers en professionals binnen en buiten jouw organisatie. Tijdens de bouw blijf je een belangrijk aanspreekpunt, want er moet altijd nog wel iets overlegd of gewijzigd worden. Kortom: je moet niet alleen heel precies zijn, maar ook creatief en heel goed kunnen samenwerken. Kun je dat? Dan is dit een heel leuk en uitdagend beroep voor jou. Meestal werk je bij een architectenbureau, maar er zijn ook bouwkundig tekenbureaus, woningcorporaties of grotere aannemers waar je aan de slag kunt.

HOE WORD JE BOUWKUNDIG TEKENAAR?

Met een diploma MBO-opleiding Middenkader functionaris Bouw (BOL4). Zowel Friese Poort als Friesland College bieden deze opleiding aan. Je wordt je toegelaten met een

Met het MBO-diploma Middenkaderfunctionaris Bouw kun je doorstromen naar de bouwkunde opleiding van NHL-Stenden (Leeuwarden) en in het tweede jaar beginnen. Dat is goed om te doen, want steeds vaker wordt HBO-niveau gevraagd. Je kunt ook rechtstreeks naar het HBO met een diploma Havo/VWO met wiskunde B en natuurkunde.

Voldoe je niet aan de opleidingseisen, informeer dan bij de opleiding naar de mogelijkheden om jouw kennis bij te spijkeren.

+
+