Omgevingsmanager

Leestijd:

Als omgevingsmanager ben je de onmisbare schakel tussen het bouwproject en ‘de omgeving’: omwonenden, bedrijven, weggebruikers, gemeenten en provincie. Ofwel de schakel tussen het bouwproject en personen en organisaties van wie de belangen worden beïnvloed door de uitvoering van het project. Jij leidt alles in goede banen. Jij zorgt er voor dat het bouwproject met zo min mogelijk overlast voor de omgeving wordt uitgevoerd. Ontstaat er bijvoorbeeld verkeershinder? Is er geluidsoverlast? Hoe blijven bedrijven bereikbaar? Met dit soort vragen ga je aan de slag. Het is heel belangrijk dat de omgeving weet wat hen te wachten staat. En dat begint met goede communicatie.

Omgevingsmanager: alles in goede banen leiden

Jouw belangrijkste taak is ‘de omgeving’ bij het bouwproject te betrekken. Via inspraakavonden kunnen belanghebbenden hun mening, eisen en wensen aangeven. Bijvoorbeeld over het ontwerp of de hinder die ze ervan verwachten. Aan de andere kant kun jij aangeven wat het nut en de noodzaak van het project is. 

MEELOPEN MET EEN OMGEVINGSMANAGER? Meld je aan!

In de uitvoering wordt zoveel mogelijk met de wensen van de omgeving rekening gehouden. Via informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven houd jij alle betrokkenen op de hoogte en informeer je hen over de gevolgen die ze hier (tijdelijk) van kunnen verwachten. Eventuele klachten of schadeclaims handel jij af.

Daarnaast moet je ervoor zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om vlot met het bouwproject te kunnen starten. Zijn de vergunningen binnen, is de grond aangekocht, zijn de maatregelen om de natuur te beschermen goedgekeurd? Maar ook: ligt er niks meer in de grond, zoals archeologische voorwerpen of explosieven, die de start kunnen belemmeren?

Je moet dus van meerdere disciplines veel kennis hebben. Lijkt jou dit een mooie uitdaging? Lees dan verder hoe je omgevingsmanager kunt worden.

Hoe word je omgevingsmanager?

Je moet minimaal een HBO-opleiding hebben. Je hebt namelijk een flinke verantwoordelijkheid. Zowel voor het project als voor de omgeving. Je werkt strategisch en tegelijk verbindend. Dan moet er ook iemand staan die goed weet wat er nodig is en over vrijwel alle facetten iets kan vertellen.

Omgevingsmanager kun je vanuit verschillende invalshoeken worden. De één is afgestudeerd in Communicatie, de ander in Civiele Techniek. Dat ligt dus erg uit elkaar. Het gaat er vooral om dat je voldoende kwaliteiten bezit met betrekking tot verschillende onderwerpen. Die onderwerpen zijn: communicatie, civiele techniek, omgevingsbewustzijn, politieke vaardigheden, verkeer en projectleiding. Én je moet natuurlijk de kwaliteit hebben om ontbrekende kennis je snel eigen te maken, want niemand die direct van school komt heeft al die kennis en vaardigheden al in huis.