Omgevingsmanager

Als omgevingsmanager ben je de onmisbare schakel tussen het bouwproject en ‘de omgeving’. Met omgeving bedoelen we omwonenden, bedrijven, weggebruikers, gemeenten en provincie. Jij leidt alles in goede banen. Jij zorgt er voor dat het bouwproject met zo min mogelijk overlast voor de omgeving wordt uitgevoerd. Ontstaat er bijvoorbeeld verkeershinder? Is er geluidsoverlast? Hoe blijven bedrijven bereikbaar? Met dit soort vragen ga je aan de slag. Het is heel belangrijk dat de omgeving weet wat hen te wachten staat. En dat begint met goede communicatie.

MEELOPEN?

Een dagje meelopen met een omgevingsmanager?


Omgevingsmanager: alles in goede banen leiden

Jouw belangrijkste taak is ‘de omgeving’ bij het bouwproject te betrekken. Via inspraakavonden kunnen belanghebbenden hun mening, eisen en wensen aangeven. Bijvoorbeeld over het ontwerp of de hinder die ze ervan verwachten. Aan de andere kant kun jij aangeven wat het nut en de noodzaak van het project is. 

In de uitvoering wordt zoveel mogelijk met de wensen van de omgeving rekening gehouden. Via informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven houd jij alle betrokkenen op de hoogte en informeer je hen over de gevolgen die ze hier (tijdelijk) van kunnen verwachten. Eventuele klachten of schadeclaims handel jij af.

Daarnaast moet je ervoor zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om vlot met het bouwproject te kunnen starten. Zijn de vergunningen binnen, is de grond aangekocht, zijn de maatregelen om de natuur te beschermen goedgekeurd? Maar ook: ligt er niks meer in de grond, zoals archeologische voorwerpen of explosieven, die de start kunnen belemmeren?

Je moet dus van meerdere disciplines veel kennis hebben. Lijkt jou dit een mooie uitdaging? Lees dan verder hoe je omgevingsmanager kunt worden.

Hoe word je omgevingsmanager?

Je moet minimaal een HBO-opleiding hebben. Je hebt een flinke verantwoordelijkheid. Zowel voor het project als voor de omgeving. Je werkt strategisch en tegelijk verbindend. Dan moet er ook iemand staan die goed weet wat er nodig is en over vrijwel alle facetten iets kan vertellen.

Omgevingsmanager kun je vanuit verschillende invalshoeken worden. De één is afgestudeerd in Communicatie, de ander in Civiele Techniek. Dat ligt dus erg uit elkaar. Het gaat er vooral om dat je voldoende kwaliteiten bezit met betrekking tot verschillende onderwerpen. Die onderwerpen zijn: communicatie, civiele techniek, omgevingsbewustzijn, politieke vaardigheden, verkeer en projectleiding. Én je moet natuurlijk de kwaliteit hebben om ontbrekende kennis je snel eigen te maken, want niemand die direct van school komt heeft al die kennis en vaardigheden al in huis.

Boeiende bouwprojecten in Fryslân

  • Zwembad De Welle
  • Cambuurstadion
  • Nieuwe N31 Harlingen
  • Biosintrum
  • Wadden Center

Deze website is een initiatief van Bouwen aan de Bouw, een project van Bouwend Nederland – afdeling Friesland om jongeren bekend te maken met de wereld van de bouw en infra in Friesland. Bouwen aan de Bouw wordt mede mogelijk gemaakt door SBF en Bouwend Nederland. In de uitvoering werken we samen met Toekomstbouwers Friesland, Firda, Samen Fiks, NHL Stenden en het primair en voortgezet onderwijs.

  • SBF
  • bouwen aan de bouw
  • bouwend nederland