KAM-coordinator

KAM staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden (Arbo) en Milieu. Als KAM-coördinator is het jouw taak er voor te zorgen dat aan alle wettelijke regels én wensen van directie, medewerkers en klanten wat betreft kwaliteit, arbo en milieu wordt voldaan.

Zo is bijvoorbeeld wettelijk vastgelegd dat een werknemer niet meer dan 23 kilo mag tillen. Dat geldt voor elke sector en dus ook voor de bouw. Moeten er meer kilo’s worden getild, dan gebeurt dit met hulpmiddelen zoals liften. Die liften moeten natuurlijk ook veilig zijn en voldoen aan wettelijke eisen. Als KAM-coördinator zie je er op toe dat dit allemaal in orde is. En bijvoorbeeld ook of het bouwafval goed wordt gescheiden, zodat dit eenvoudig kan worden verwerkt of weer opnieuw gebruikt kan worden.

MEELOPEN?

Een dagje meelopen met een KAM-coördinator?


Wat doe je als KAM-Coördinator?

Je bezoekt projectlocaties om de bedrijfsprocessen te inspecteren en mogelijke KAM-problemen op te sporen. Wordt er op de juiste manier gewerkt zoals in het beleid van het bedrijf is afgesproken of doen zich knelpunten voor? Als het nodig is, stel je verbeteractiviteiten voor om die samen met het projectteam op te lossen. Het kan ook zijn dat je de directie moet adviseren het beleid bij te stellen. 

Als KAM-coördinator kijk, luister en adviseer je, durf je initiatieven te nemen en draag je praktische oplossingen aan. Je beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden om mensen van allerlei niveaus te overtuigen van de juiste manier van werken en hier draagvlak voor te krijgen. Je bent de brug tussen medewerkers en directie. Daar horen ook administratieve werkzaamheden bij; registratie, opstellen van (project)plannen, rapportages en jaarverslagen. Kortom: als KAM-coördinator heb je een hele afwisselende baan zowel op kantoor als op locatie. Iets voor jou?

Hoe word je KAM-coördinator?

KAM-coördinator is een breed vak. Je moet van vele markten thuis zijn. Om KAM-coördinator te worden, moet je HBO-niveau, richting Techniek (bij voorkeur Bouwkunde), hebben. Eventueel aangevuld met een kopstudie Bedrijfskunde. Kennis van wet- en regelgeving rond Arbo en Milieu is absoluut noodzakelijk en je moet hier natuurlijk ook affiniteit mee hebben.

Boeiende bouwprojecten in Fryslân

  • Zwembad De Welle
  • Cambuurstadion
  • Nieuwe N31 Harlingen
  • Biosintrum
  • Wadden Center

Deze website is een initiatief van Bouwen aan de Bouw, een project van Bouwend Nederland – afdeling Friesland om jongeren bekend te maken met de wereld van de bouw en infra in Friesland. Bouwen aan de Bouw wordt mede mogelijk gemaakt door SBF en Bouwend Nederland. In de uitvoering werken we samen met Toekomstbouwers Friesland, Firda, Samen Fiks, NHL Stenden en het primair en voortgezet onderwijs.

  • SBF
  • bouwen aan de bouw
  • bouwend nederland