Contractmanager

Leestijd:

Wat doet een contractmanager?

Als contractmanager in de bouw zorg je ervoor dat er heldere contracten tussen opdrachtgever en aannemer komen. Contracten waar in afspraken zijn vastgelegd welke prestaties geleverd moeten worden en wie waar verantwoordelijk voor is. Vooraf heb je goed gekeken welke risico’s er zijn. Met alle partijen heb je uitonderhandeld wie welk risico draagt en wat eventuele gevolgen zijn bij het niet nakomen van de afspraken. Tijdens de bouw hou je de vinger aan de pols. Zijn er afwijkingen ten opzichte van wat in het contract met elkaar is afgesproken? Zo ja, dan trek je aan de bel. Bij verschil van mening roep jij de partijen weer om tafel en behartig je de belangen van jouw werkgever. Een spannende baan.

WAT DOET EEN CONTRACTMANAGER BOUW?

Het zal je duidelijk zijn dat je als contractmanager een juridische achtergrond hebt. Meestal werk je bij grote aannemersbedrijven, overheden of woningcorporaties. Je stelt een groot contract op, maar daarbinnen heb je weer allerlei deelcontracten: met onderaannemers, financiers en eventueel aandeelhouders. Al die deelbelangen moeten binnen het grote contract passen; de contracten met al die partijen moeten met elkaar kloppen en juridisch moet alles waterdicht zijn geformuleerd. Aan de andere kant moet iedereen met de contracten kunnen werken en moet iedereen snappen wat eigen verantwoordelijkheden en werkzaamheden zijn. Dat allemaal afstemmen en het ook nog helder en werkbaar houden, dat is een uitdaging!

MEELOPEN MET EEN CONTRACTMANAGER? Aanmelden

Lijkt jou dit leuk om te doen, ben je ondernemend, heb je een helikopterview en een goed beoordelingsvermogen, ben je klantgericht, kun je uitstekend onderhandelen maar ook geschillen oplossen, kijk dan hieronder hoe je contractmanager kunt worden.

HOE WORD JE CONTRACTMANAGER?

Met de HBO-opleiding Rechten heb je een goede vooropleiding. Met alle profielen van Havo of VWO word je tot deze opleiding toegelaten, net als met een MBO-diploma niveau 4. Natuurlijk kun je ook aan de universiteit Rechten studeren. Ook hier geldt dat je met alle diploma’s VWO hier naartoe kunt. Heb je een HBO propedeuse Rechten, dan kun je ook toegelaten worden, maar kan de opleiding aanvullende eisen stellen. Welke eisen? Neem hier voor contact op met de studie-adviseur.