Bouwkundig constructeur

Leestijd:

Wat doet een constructeur?

De architect maakt een ontwerp, de bouwkundig constructeur tekent en berekent vervolgens welke draagconstructie (vloeren, balken, wanden, etc.) nodig is om het bouwwerk voldoende sterk en stevig te maken en welk materiaal daarbij het beste kan worden gebruikt. Het bouwwerk moet immers, als het er eenmaal staat, veilig zijn en later niet instorten. Wil je weten hoe een dag van een constructeur eruit ziet? Schrijf je dan in voor een meeloopdag.

WAT DOET EEN BOUWKUNDIG CONSTRUCTEUR?

Als constructeur geef je advies hoe de draagstructuur van het bouwwerk eruit moet komen te zien, welke belasting het moet kunnen dragen en welk materiaal je hier het beste bij kan gebruiken. Welk materiaal past het mooist en is het meest geschikt voor de draagstructuur (metaal, beton, hout, metselwerk), wat zijn haar eigenschappen (vervormt het, is het duurzaam?), welke afmetingen moet het hebben en welke fundering is nodig? De constructie mag uiteraard niet te licht zijn, maar aan de andere kant mag het ook weer niet te duur worden. Als constructeur moet je hier de balans in vinden. 

MEELOPEN MET EEN CONSTRUCTEUR? Aanmelden

Kortom: je ontwerpt, berekent en toetst constructies. Het zal duidelijk zijn dat je heel precies moet werken. Computerprogramma’s als Autocad helpen je daarbij.  Je maakt deel uit van een projectteam. Je overlegt met de architect en stuurt bouwkundig tekenaars aan. 

HOE WORD JE BOUWKUNDIG CONSTRUCTEUR?

Om bouwkundig constructeur te worden, heb je een HBO- of Universitaire opleiding Bouwkunde nodig. Naar het HBO kun je rechtstreeks met een diploma:

  • Havo – N&T of N&G met Na of NL&T, E&M met Wi-B en Na
  • VWO – N&T, N&G met Na of NL&T, E&M met Na
  • MBO-Middenkaderfunctionaris Bouw (niveau 4)

Met een afgeronde MBO-Middenkaderfunctionaris Bouw opleiding kun je bij de NHL (Leeuwarden) in het tweede jaar instromen. De HBO-opleiding duurt dan nog maar drie in plaats van vier jaar. Voldoe je niet aan de opleidingseisen, informeer dan bij de opleiding naar de mogelijkheden om jouw kennis bij te spijkeren.

Naar de bacheloropleiding Bouwkunde kun je met een VWO-diploma N&T of N&G -, E&M – of C&M met wiskunde B en natuurkunde. Ook kun je instromen met een propedeusediploma van een andere HBO- of WO-opleiding mits je voldoet aan de wiskunde en natuurkundenorm.