Bouwkundig constructeur

WAT DOET EEN BOUWKUNDIG CONSTRUCTEUR?

De bouwkundig constructeur tekent en berekent welke draagconstructie (vloeren, balken, wanden, etc.) nodig is om het bouwwerk sterk en stevig te maken en welk materiaal daarbij het beste kan worden gebruikt.

Als constructeur geef je advies hoe de draagstructuur van het bouwwerk eruit moet komen te zien, welke belasting het moet kunnen dragen en welk materiaal je hier het beste bij kan gebruiken. Welk materiaal past het mooist en is het meest geschikt voor de draagstructuur (metaal, beton, hout, metselwerk), wat zijn haar eigenschappen (vervormt het, is het duurzaam?), welke afmetingen moet het hebben en welke fundering is nodig? De constructie mag natuurlijk niet te licht zijn, maar aan de andere kant mag het ook weer niet te duur worden. Als constructeur moet je hier de balans in vinden.

Kortom: je ontwerpt, berekent en toetst constructies. Het zal duidelijk zijn dat je heel precies moet werken. Computerprogramma’s als Autocad helpen je daarbij.  Je maakt deel uit van een projectteam. Je overlegt met de architect en stuurt bouwkundig tekenaars aan. 

MEELOPEN?

Een dagje meelopen met een bouwkundig constructeur?


HOE WORD JE BOUWKUNDIG CONSTRUCTEUR?

Om bouwkundig constructeur te worden, heb je een HBO- of Universitaire opleiding Bouwkunde nodig. Naar het HBO kun je rechtstreeks met een diploma:

 • Havo – N&T of N&G met Na en Wi-B
 • VWO – N&T, N&G of E&M met Na en Wi-B
 • MBO-Middenkaderfunctionaris Bouw (niveau 4)

Met een afgeronde MBO-Middenkaderfunctionaris Bouw opleiding kun je bij NHL Stenden (Leeuwarden) in het tweede jaar instromen. De HBO-opleiding duurt dan nog maar drie in plaats van vier jaar. Voldoe je niet aan de opleidingseisen, informeer dan bij de opleiding naar de mogelijkheden om jouw kennis bij te spijkeren.

Naar de bacheloropleiding Bouwkunde kun je met een VWO-diploma N&T of N&G -, E&M – of C&M met wiskunde B en natuurkunde. Ook kun je instromen met een propedeusediploma van een andere HBO- of WO-opleiding mits je voldoet aan de wiskunde en natuurkundenorm.

Boeiende bouwprojecten in Fryslân

 • Zwembad De Welle
 • Cambuurstadion
 • Nieuwe N31 Harlingen
 • Biosintrum
 • Wadden Center

Deze website is een initiatief van Bouwen aan de Bouw, een project van Bouwend Nederland – afdeling Friesland om jongeren bekend te maken met de wereld van de bouw en infra in Friesland. Bouwen aan de Bouw wordt mede mogelijk gemaakt door SBF en Bouwend Nederland. In de uitvoering werken we samen met Toekomstbouwers Friesland, Firda, Samen Fiks, NHL Stenden en het primair en voortgezet onderwijs.

 • SBF
 • bouwen aan de bouw
 • bouwend nederland