Architect

Wat doet een architect?

Hou jij van mooie gebouwen? Hoe ze ontworpen zijn en hoe ze werken? Dan beschik jij al over het belangrijkste kenmerk van een goede architect!

Wat doet een architect precies?

Wil je architect worden, dan vind je het leuk om nieuwe gebouwen te bedenken, te ontwerpen en de bouw daarvan te begeleiden. Het begint met kijken en voelen waar het gebouw komt te staan. Hoe ziet de omgeving eruit? Op welke manier kan het daarbij aan sluiten? Hoe groot is de kavel? Maar ook: hoe hoog mag het worden en welke ruimtes moeten er allemaal in zitten en wat mag het kosten? Heb je ideeën opgedaan, dan ga je, in overleg met de opdrachtgever, ontwerpen. Dat is wel even een proces, maar is het eenmaal klaar en het ontwerp akkoord, dan gaat de de bouwkundig tekenaar er een technische tekening van maken, zodat iedereen die straks aan het gebouw werkt, precies weet wat er moet gebeuren.

MEELOPEN?

Een dagje kijken bij een architect?

Met die tekeningen ga je naar de gemeente, want die moeten het ontwerp goedkeuren en bovendien controleren of aan alle eisen van de overheid is voldaan. Als dat zo is, dan kan er gebouwd worden. Dat doet de aannemer, maar jij controleert of er gebouwd wordt zoals dat is bedacht. Dus ook bij de bouw blijf je betrokken. Totdat het helemaal klaar is.

Hoe word je architect?

Als je architect wilt worden, moet je de Bouwkunde opleiding aan de Technische Universiteit (Delft of Eindhoven) doen of de Academie voor Bouwkunst. Om daar toegelaten te worden, heb je VWO profiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid met Wiskunde B nodig.

Zit je op het MBO? Dan kun je verschillende vooropleidingen volgen je die je voorbereiden op een HBO- en daarna universitaire opleiding.

Boeiende bouwprojecten in Fryslân

  • Zwembad De Welle
  • Cambuurstadion
  • Nieuwe N31 Harlingen
  • Biosintrum
  • Wadden Center

Deze website is een initiatief van Bouwen aan de Bouw, een project van Bouwend Nederland – afdeling Friesland om jongeren bekend te maken met de wereld van de bouw en infra in Friesland. Bouwen aan de Bouw wordt mede mogelijk gemaakt door SBF en Bouwend Nederland. In de uitvoering werken we samen met Toekomstbouwers Friesland, Firda, Samen Fiks, NHL Stenden en het primair en voortgezet onderwijs.

  • SBF
  • bouwen aan de bouw
  • bouwend nederland