Start Bouw/infra tour

  • Start Bouw/Infra Tour met leerlingen Piter Jelles De Dyk bij Gebr. Pol BV, specialist ondergrondse infratechniek. 19 maart naar de bouw van de Energiecampus door Friso Bouwgroep, 26 maart naar Centrum Duurzaam van Friese Poort en 9 april naar een architect

Boeiende bouwprojecten in Fryslân

  • Zwembad De Welle
  • Cambuurstadion
  • Nieuwe N31 Harlingen
  • Biosintrum
  • Wadden Center

Deze website is een initiatief van Bouwen aan de Bouw, een project van Bouwend Nederland – afdeling Friesland om jongeren bekend te maken met de wereld van de bouw en infra in Friesland. Bouwen aan de Bouw wordt mede mogelijk gemaakt door SBF en Bouwend Nederland. In de uitvoering werken we samen met Toekomstbouwers Friesland, Firda, Samen Fiks, NHL Stenden en het primair en voortgezet onderwijs.

  • SBF
  • bouwen aan de bouw
  • bouwend nederland