BouwBase Dokkum e.o.

BouwBase ‘Dokkum’ is een samenwerking van Toekomstbouwers Friesland, Bouwend Nederland afdeling Friesland en Sterk Techniek Onderwijs (STO)-noardeast.


De locatie is door omstandigheden gewijzigd! Van 14 mei – 11 juli staat BouwBase niet in Dokkum maar bij WMR in Rinsumageest. Adres: Van Aylvaweg 40.

BouwBase is open op dinsdag, woensdag en donderdag. Per dag zijn er 2 tijdsblokken: van 9:00 – 11:00 uur en van 11.30 – 13:30 uur.

Aanmelden – Bouwbase

Boeiende bouwprojecten in Fryslân

  • Zwembad De Welle
  • Cambuurstadion
  • Nieuwe N31 Harlingen
  • Biosintrum
  • Wadden Center

Deze website is een initiatief van Bouwen aan de Bouw, een project van Bouwend Nederland – afdeling Friesland om jongeren bekend te maken met de wereld van de bouw en infra in Friesland. Bouwen aan de Bouw wordt mede mogelijk gemaakt door SBF en Bouwend Nederland. In de uitvoering werken we samen met Toekomstbouwers Friesland, Firda, Samen Fiks, NHL Stenden en het primair en voortgezet onderwijs.

  • SBF
  • bouwen aan de bouw
  • bouwend nederland